O laria

Rekuperator LARIA® 600 oraz LARIA® 400 jest urządzeniem stanowiącym główny element systemu wentylacji nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zapewnia on ciągły dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń mieszkalnych, usuwając jednocześnie powietrze zużyte, redukując przy tym poziom dwutlenku węgla oraz wilgoci.
oprzez ciągłą filtrację zapobiega ponadto wszelkim reakcjom alergicznym, spowodowanym wnikaniem pyłków (alergenów), a także rozwojowi wirusów, bakterii i grzybów.
Kontroler urządzenia został zaprojektowany z myślą o zminimalizowaniu kosztów wentylacji (tryb automatyczny) oraz niezawodnym działaniu.
Duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz łatwość obsługi czyni go przyjaznym dla użytkownika, a zoptymalizowany algorytm sterowania i dynamiczny tryb wyświetlania, podnoszą poziom komfortu stosowania urządzenia.

Niespełna dwa lata prac projektowych, analiz, doboru najlepszych podzespołów, testów prototypów, zakończone rewelacyjnymi wynikami pomiarów wydajności pracy, zużycia energii, emisji hałasu pozwalają nam z pełną odpowiedzialnością wprowadzić do obrotu handlowego centrale nawiewno wywiewne z odzyskiem ciepła (rekuperator) LARIA® 600 oraz LARIA® 400.

Mając na uwadze najwyższą jakość wykonania, bezawaryjne działanie oraz bezpieczeństwo pracy urządzeń pod kątem przyszłych użytkowników - przed wprowadzaniem do obrotu handlowego - jako jedna z niewielu firm produkujących rekuperatory (o ile nie jedyna w tak szerokim zakresie) zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie badań przez zewnętrzne niezależne jednostki atestujące oraz certyfikujące (Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o., Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach).

Prowadzenie procesu produkcji tych urządzeń zgodnie z wytycznymi dyrektyw europejskich oraz norm:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE,
Dyrektywa LVD 2006/95/WE,
Dyrektywa EMC 2004/108/WE,
PN-EN 55014-1:2007,
PN-EN 55014-2:1999+A1:2004+A2:2009,
PN-EN 61000-3-2:2007+A1:2010+A2:2010,
PN-EN 61000-3-3:2011,
PN-EN 60335-1:2004 + Ap2:2006 + A1:2005 + Ap1:2005 + A2:2008 + A13:2009 + A12:2008 + A14:2010,

Bazując na pozytywnych wynikach badań wydanych przez w./w. jednostki certyfikujące, pozwala nam na oznaczanie naszych wyrobów znakiem CE (pobierz) oraz znakiem bezpieczeństwa B. 

 (pobierz)  (pobierz)  (pobierz)